Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Brasília : Tietoa Brasiliasta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maatiedosto Brasilia

Suhteet

Brasilia tunnusti Suomen vuonna 1919, ja maiden väliset diplomaattiset suhteet solmittiin vuonna 1929. Ensimmäisen suurlähettilään Suomi lähetti Brasiliaan (Rio de Janeiro) vuonna 1937. Pääkaupungin siirryttyä Rio de Janeirosta Brasíliaan myös Suomen suurlähetystö muutti uuteen pääkaupunkiin vuonna 1973. Suurlähetystön lisäksi Suomella on Brasiliassa kaksi kunniapääkonsulaattia (Rio de Janeiro, São Paulo) ja kahdeksan kunniakonsulaattia.
 

Suomen ja Brasilian suhteissa viime aikoina on noussut vahvasti esille erityisesti Suomen ja Brasilian välinen tiede-, teknologia- ja tutkimusyhteistyö, joka on hyvällä pohjalla ja tiivistymässä. Siitä on osoituksena suomalaisten ja brasilialaisten alan instituutioiden, erityisesti Suomen Akatemian ja Brasilian CNPq:n, vuonna 2006 alkanut yhteistyö.

 

Suomalaisilla ja brasilialaisilla yliopistoilla on tutkimusyhteistyötä ja opiskelijavaihtosopimuksia. Opiskelijavaihtoa harjoitetaan niin kahdenvälisesti, kuin monenvälisten vaihto-ohjelmien kautta (ISEP, Erasmus Mundus jne). Kiinnostus suomalaista peruskoulutusjärjestelmää kohtaan on Brasiliassa valtava. Vaikka mailla ei olekaan toistaiseksi varsinaista koulutusalan yhteistyötä, tarjoaa se mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

 

Kulttuurialan kontaktit ovat perinteisesti ohuet, mutta Brasilia on yksi ulkoasianministeriön julkisuusdiplomatian kohdemaista. Julkisuusdiplomatian puitteissa järjestetään ympäri vuoden erilaisia tapahtumia ja vierailuja.

 

Suomi ei harjoita Brasiliassa kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, mutta edustustolla on paikallisen yhteistyön hankkeita ja maassa toimii suomalaisia kansalaisjärjestöjä.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Brasilia on Suomen suurin kauppakumppani Etelä-Amerikassa. Suomen ja Brasilian kahdenvälinen kauppa on kasvanut viime vuosina myönteisesti, vaikka sen taso onkin potentiaaliin nähden vielä varsin alhainen. Vuonna 2012 Suomen kokonaisvienti Brasiliaan oli 146 M€, kokonaistuonnin ollessa 16 M€. Vuosittainen kaupan vaihtelu riippuu suurten yksittäisten kauppojen toimitusten ajoittumisesta.

 

Suomen viennistä suurin osa on eri toimialojen erikoiskoneita ja laitteita. Suomen tuonnista pääosa on mineraaleja ja rautamalmia sekä elintarvikkeita. Aikaisempina vuosina tilastoissa näkyivät myös Finnairin Brasiliasta tilaamien Embraer-lentokoneiden toimitukset.

 

Suomalaiset investoinnit Brasiliaan ovat kasvaneet selvästi viime vuosina. Vanhin tuotannollinen investointi Latinalaisessa Amerikassa (1960) oli Valmetin (nyk. Valtra) sittemmin amerikkalaisomistukseen siirtynyt traktoritehdas. Manauksessa sijaitsevan matkapuhelintehtaan ansioista Nokia-Siemens kohosi Brasilian suurimpien vientiyritysten joukkoon. Elcoteq aloitti matkapuhelinten kokoamisen Manauksessa vuoden 2005 alussa. 

 

Stora Enson ja brasilialaisen Aracruz Celulosen yhteisinvestointina Bahian osavaltioon rakennettu maailman suurin valkaistuun eukalyptukseen perustuva Veracel-sellutehdas aloitti tuotannon toukokuussa 2005. Investoinnin kokonaisarvo oli 1,25 miljardia dollaria, mikä teki siitä siihen mennessä suurimman yksityisen ulkomaisen investoinnin Brasiliassa.

 

Finpron vientikeskus São Paulossa avattiin vuonna 1996. Sen toiminnan pääsektoreita ovat metsäteollisuus, telekommunikaatio, kaivos- ja mineraaliteollisuus, terveydenhoito, elintarviketeknologia ja ympäristöteknologia. Finpro avasi toisen vientikeskuksen Rio de Janeirossa vuonna 2011. Tämä vientikeskus on keskittynyt laiva-, offshore- ja öljynjalostukseen liittyvän teknologian markkinoihin.

 

Suomalaiset yritykset Brasiliassa

 

Suomalaisilla yrityksillä on kaikkiaan noin 60 tytäryhtiötä Brasiliassa. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto (n. 3,6 M€) on Suomen suoraan vientiin verrattuna moninkertainen. Finpron arvion mukaan suomalaisyritykset työllistivät vuonna 2007 Brasiliassa noin 18 000 henkilöä.

 

Kauppasopimukset

 

Suomen ja Brasilian välillä ei ole omia kauppasopimuksia, kauppasopimukset ovat EU-sopimuksia. Suomi ja Brasilia neuvottelivat investointisuojasopimuksen vuonna 1995 mutta Brasilia ei ole ratifioinut sitä. Vuonna 1996 tuli voimaan kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus. 

Tilastotietoa

 

Vienti milj. euroa

%-osuus Suomen viennistä

%-muutos

tuonti milj. euroa

%-osuus Suomen tuonnista

%-muutos

Tase milj. euroa

2008

605,5

0,9

+26

616,2

1,0

-2

-10,7

2009

598,2

1,3

-1

465,1

1,1

-25

+133,1

2010

544,9

1,0

-9

627,5

1,2

+35

-82,6

2011

543,3

1,0

0

839,9

1,4

+31

-296,6

2012

725,1

1,3

+33

810,3

1,4

-3

-85,2

2013

483,3

0,9

-34

649,4

1,1

-20

-166,1

(Tullihallitus)

 

Lähde:

Suomalaiset, suomen kieli

Brasiliassa asuu tällä hetkellä pysyvästi noin 600 suomalaista, joista suurin osa maan kaakkois- ja eteläosissa. Pääosa on suomalaisten yritysten työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

 

Suomesta Brasiliaan suuntautuva matkailu on viime vuosina ollut voimakkaassa kasvussa. Suosituimpia rantakohteita ovat muun muassa Porto de Galinhas ja Natal. Vuosittain Suomesta tehdään vajaat 4000 Brasiliaan suuntautuvaa matkaa.

 

Siirtolaisuus Suomesta Brasiliaan on ollut aina hyvin vähäistä. Suomalaiset siirtolaiset ja heidän jälkeläisensä ovat asettuneet Rio de Janeiron ja São Paulon osavaltioihin, noin puolet heistä vuodesta 1929 alkaen Penedo- nimiseen siirtokuntaan Rion osavaltiossa. Rio de Janeirossa on myös Brasilialais-suomalainen kulttuuriyhdistys (Instituto Cultural Brasil-Finlândia) ja São Paulossa toimii pohjoismainen Clube Escandinávia. Molemmissa kaupungeissa on myös skandinaaviset kirkot.

 

Suomessa toimii Suomi-Brasilia-seura. Suomalaisen yritysmaailman kiinnostuksen myötä siirtolaisuus on viime vuosina ollut jonkun verran kasvussa, mutta mistään suuresta virrasta ei voida puhua.

Suomalainen siirtokunta Penedo

1900-luvun alkupuolella Suomesta lähdettiin etsimään parempaa maailmaa kaikista maanosista, myös Brasiliasta. Penedon siirtokunta Rio de Janeiron osavaltioon perustettiin vuonna 1929 Toivo Uuskallion ja hänen vaimonsa Liisan toimesta. Uuskallio oli saanut unessa viestin Jumalalta vegetarismia noudattavan ihanneyhteiskunnan perustamisesta etelään. Uuskallioiden kanssa Penedoon asettui 139 suomalaista, mutta monet lähtivät jo ensimmäisenä vuonna.

 

Siirtokunnan tavoitteena oli vegetarismi, naturalismi ja Uuskallion kannattama tiukka seksuaalimoraali. Taloudellisesti Penedon oli tarkoitus selvitä maanviljelyllä. Ongelmat tulivat kuitenkin esille hyvin pian. Siirtokunnan tuotteille ei ollut menekkiä ja kasvitaudit tekivät tuhojaan. Keskiluokkataustaisilla siirtolaisilla ei ollut myöskään kokemusta maanviljelystä. Rahavaikeudet ja "lorvitauti" vaivasivat siirtokuntaa ja kasvisyöntikin unohtui pian. Naturalismistakin luovuttiin hyttysten ja polttavan auringon vuoksi. Pian astui alkoholismi kuvaan eikä Uuskallion kuri riittänyt pitämään seksuaalimoraalia korkealla. Talousvaikeuksiin ajautunut Penedon tila myytiin sveitsiläiselle lääkefirmalle vuonna 1942 ja säilyi sen hallussa kymmenisen vuotta.

 

Virheistä viisastuneita Penedossa alkoi tämän jälkeen uusi aikakausi. Siirtokunnan jäsenet ryhtyivät pitämään täyshoitoloita ja saunoja sekä tekemään käsitöitä. Siirtokunnan sijainti luonnonpuiston kupeessa Rio de Janeiron ja São Paulon välillä toi turisteja pikkukylään. Uutta elinvoimaa saanut Penedo on edelleen suosittu matkailukohde, vaikka suomalaisia siellä on enää vähän. Siirtokunnassa on kuitenkin sen historiasta kertova museo, Suomi-klubi (Clube Finlândia) ja kansantanssiryhmiä, jotka esiintyvät säännöllisesti turisteille. Lisäksi kaupungissa on suomalainen ravintola Koskenkorva sekä ostoskeskus nimeltä Pikku-Suomi. Siellä sijaitsee myös joulupukin kesämökki. Lisätietoa Penedon nykytoiminnasta löytyy verkkosivulta http://www.empenedo.com/.

 

Lähde:

 

 • Salonperä, Petri 1998 Utopiasiirtolaisuus. Pakkasvirta, Jussi  ja Aronen, Jukka (toimi.) Kahvi, pahvi ja tango. Suomen ja Latinalaisen Amerikan suhteet. Gaudeamus.

Vierailut

Presidentti Martti Ahtisaari teki ensimmäisen virallisen valtionpäämiestason vierailun maiden välillä vuonna 1997. Presidentti Tarja Halonen suoritti virallisen vierailun Brasiliaan loka-marraskuussa 2003 mukanaan edustava talouselämän valtuuskunta. Presidentti Halonen vieraili Brasiliassa myös vuonna 2006 UNCTAD- kokoukseen liittyen ja tapasi tällöin Brasilian presidentti Luíz Inácio Lula da Silvan uudelleen. Presidentti Lula kävi, ensimmäisenä brasilialaisena presidenttinä, virallisella vierailulla Suomessa syyskuussa 2007. Pääministeri Matti Vanhanen puolestaan kävi Brasiliassa toukokuussa 2008. Pääministeri Jyrki Katainen vieraili yhdessä Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin kanssa Brasiliassa helmikuussa 2012. Vierailuun osallistui Suomen historian toiseksi suurin valtuuskunta, joka koostui yritys- ja akateemisen maailman edustajista sekä virkamiehistä. YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen yhteydessä järjestettiin myös kahdenvälisiä tapaamisia Brasilian ja Suomen ministereiden välillä.

 

Viime vuosina Suomesta on tehty Brasiliaan myös lukuisia ministeritason vierailuja. Brasiliassa ovat vierailleet muun muassa

 

 • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki (2004)

 • maatalousministeri Juha Korkeaoja (2006)

 • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen (2009)
 • Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb (2012)
 • opetusministeri Krista Kiuru (2013)
 • ympäristöministeri Ville Niinistö (2014)

 

Lisäksi:

 • valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto 2001
 • maa- ja metsätalousvaliokunta 2002
 • puhemies Riitta Uosukainen huhtikuussa 2002
 • valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto 2005
 • valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto huhtikuussa 2009
 • pankkivaltuusto tammikuussa 2010
 • valtionvarainvaliokunnan maatalousjaosto huhtikuussa 2012.

 

Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012 järjestetyn huippukokouksen aikana Brasilian ja Suomen ministerit järjestivät myös kahdenvälisiä tapaamisia. 

Vierailut Brasiliasta Suomeen

 

1988

ulkoministeri Roberto Costa de Abreu Sodre

1988

kaivos- ja energiaministeri Aureliano Chaves

1997

ulkoministeri Luiz Felipe Lampreia

1997

Brasilian kehityspankin (BNDES) pääjohtaja

2000

tietoliikenneministeri João Pimenta da Veiga

2002

varapresidentti Marco Maciel

2004

kehitys-, teollisuus- ja ulkomaankauppaministeri Luiz Fernando Furlan

2005

maatalouskehityksen ministeri Miguel Rossetto (Helsinki-konferenssi)

2007

presidentti Luiz Inácio Lula da Silva

Historia

Suomi solmi diplomaattisuhteet Brasilian kanssa vuonna 1929. Aluksi Suomea edusti Buenos Airesista sivuakkreditoitu lähettiläs. Ensimmäinen Brasiliassa asemapaikkaansa pitänyt lähettiläs Eino Wälikangas aloitti maassa vuonna 1937.

 

Suomen suurlähetystö toimi Rio de Janeirossa vuoteen 1973 saakka, jolloin tapahtui muutto uuteen pääkaupunkiin Brasíliaan. Vuonna 1974 valmistuneet, arkkitehti Jonas Cedercreutzin piirtämät lähetystörakennukset sijaitsevat noin kahden ja puolen hehtaarin tontilla, jonka Brasilian valtio on lahjoittanut. Kansliarakennuksen lisäksi lähetystöalueella sijaitsee suurlähettilään residenssi, osa henkilökunnan asunnoista sekä sauna. Suomen välittöminä naapureina ovat Tanska ja Norja. Lähetystön sijainti on eteläisellä suurlähetystösektorilla Avenida das Nações-kadun varrella noin kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Suomen Brasilian suurlähettiläät

Ajankohta

Georg (G.A.) Gripenberg, lähettiläs (Buenos Airesissa)

1929-1933

Eino Wälikangas (Buenos Airesissa)

1934-1937

Eino Wälikangas

1937-1945

Niilo Orasmaa

1946-1950

Oskar Vahervuori

1950-1956

Martti Ingman

1956-1963

Toivo Heikkilä

1963-1964

Heikki Leppo

1964-1974

Åke Frey

1974-1975

Martti Lintulahti

1975-1982

Pekka Korvenheimo

1982-1987

Risto Kauppi

1987-1991

Juhani Muhonen

1991-1993

Pertti Harvola

1993-1997

Asko Numminen

1998-2002

Hannu Uusi-Videnoja

2002-2007

Ilpo Manninen

2007-2010

Jari Luoto

2010-2014

Markku Virri

2014-

Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

Brasilian pääkaupunki Brasília sijaitsee Keski-Brasiliassa.

Asuminen, asunnot

Asuntojen vuokramarkkinat ja -käytännöt vaihtelevat kaupungeittain ja asuinalueittain. Kiinteistövälitysyhtiöitä on monia, ja sopimuskäytännöt vaihtelevat kaupungeittain.

Yleensä kalustamattomat asunnot tulevat tyhjinä, ilman jääkaappia tai uunia, joskus keittiökaapitkin saattavat puuttua.

 

Vuokrat ovat kohonneet tuntuvasti viime vuoden aikana etenkin ulkomaalaisten suosimilla alueilla johtuen yleisestä asuntojen hinnannoususta. Asunnon etsintäprosessi on aikaa vievä ja hankala, sillä se poikkeaa eurooppalaisesta. Asunnon etsijä saattaa joutua hakemaan asunnon avaimen kiinteistövälittäjältä, etsimään itse asunnon ja vielä palauttamaan avaimen kiinteistöfirmalle. Ainoastaan muutama välittäjä tarjoutuu noutamaan autolla ja kuljettamaan asunnosta toiseen. Yleensä tämän välittäjän kanssa on tehty sopimus, että vuokraus tapahtuu hänen kauttaan. Osa välittäjistä sopii tapaamisen kyseiseen asuntoon tiettyyn aikaan. Yleisiä näyttöjä ei järjestetä.

 

Yleensä vuokralainen maksaa vuokran lisäksi yhtiövastikkeen. Yhtiövastike (condomínio) voi olla etenkin uusissa taloyhtiöissä suhteettoman korkea. Kerran vuodessa tehdään indeksikorotus. Kiinteistöveron (Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU) maksamisesta sovitaan erikseen vuokrasopimusta allekirjoittaessa. Verot maksaa yleensä vuokralainen. Asunnonomistaja on vastuussa kiinteistössä tehtävien korjaustöiden maksamisesta (taxa-extra).

 

Autot

Brasiliassa aloitettiin 1970- ja 80-luvulla etanolikäyttöisten autojen valmistus. Ohjelman tavoitteena oli vapautuminen öljyntuonnin riippuvuudesta. Nykyään lähes kaikki brasilialaisvalmisteiset autot ovat flexfuel-autoja, joihin voi tankata missä tahansa suhteessa bensaa ja etanolia.

Hankinnat

Brasiliassa, ainakin suuremmista kaupungeista, löytyy kaikkea. Tosin tuotteiden laatu ei aina vastaa suomalaisia laatutottumuksia ja hintataso varsinkin tuontituotteissa on korkea.

 

Kauppojen aukioloajat vaihtelevat alueittain, yleensä ne ovat pitempään auki kuin Suomessa. Isot ruokakaupat ovat auki 24h 7 pv viikossa. Ostoskeskukset ovat auki arkena klo 10:sta ja sunnuntaisin klo 14:sta. Kaupat, myös 24h auki olevat, sulkevat ovensa pääsiäisenä, vappuna ja jouluna. Lisäksi paikalliset pyhät saattavat sulkea kauppoja.

 

Ilmasto

Ilmasto

 

Suurin osa Brasiliasta sijaitsee trooppisella vyöhykkeellä, mutta maa on laaja ja ilmasto vaihtelee sen mukaisesti. Pohjois-Brasiliassa, Amazonin sademetsäalueella on päiväntasaajan ilmasto, miellyttävät lämpötilat, paljon sateita ja korkea ilmankosteus. Koillis-Brasiliassa, Maranhãon osavaltiosta Bahiaan on ympäri vuoden lämmintä sekä vaihteleva sademäärä. Espírito Santon, Rio de Janeiron ja São Paulon osavaltioissa ilmasto, lämpötilat ja sademäärä vaihtelevat. Etelä-Brasiliassa on neljä vuodenaikaa ja talvella lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Keski-Brasilian ylängöillä (ml. Distrito Federal/Brasília) ja Pantanalin suoalueella ilmasto on vaihtelevaa runsassateisesta sadekaudesta sateettomaan kuivaan kauteen.

 

Pohjois-Brasilian ilmasto

 

Pohjois-Brasiliassa on trooppinen ilmasto, ei täysin kuivaa aikaa, lämpötila 28C-31C, korkea ilmankosteus. Amazonian eteläosissa voi joskus olla hieman viileää öisin.

 

Koillis-Brasilian ilmasto

 

Ilmasto Koillis-Brasilian rannikolla on miellyttävä, sademäärä kohtuullinen ja lämpötila korkea ympäri vuoden (18C-34C). Sateet ovat yleensä voimakkaita ja lyhyt kestoisia ja niitä seuraa pian auringonpaiste. Koillis-Brasilian sisämaassa ilmasto jakautuu sadekauteen (noin neljä kuukautta) ja kuivuuteen (noin kahdeksan kuukautta). Lämpötila on korkea, mutta ylängöillä erityisesti yöt saattavat olla viileitä.

 

Rio de Janeiro, São Paulo ja ympäristö

 

Rio de Janeirossa ilmasto on trooppinen ja runsaimmat sateet ajoittuvat marras-huhtikuun välille. Lämpötila on korkea ympärivuoden ja Rion kesällä eli tammikuussa mittari kohoaa usein yli 40 celsiusasteen. Kylmimpinä kuukausina lämpötila saattaa laskea 10-13 asteeseen.

 

São Paulossa sää on hyvin vaihteleva. Talviaikaan lämpötila saattaa laskea lähelle nollaa ja kesäaikaan kivuta yli 40 asteen. Kaupunki saa osakseen myös rankkasateita ja harmaat sadepäivät ovat tyypillisiä.

 

Keski-Brasilian ilmasto

 

Ylänköalueella, pääkaupunkiseudulla, sadekausi on joulukuusta maaliskuuhun, jolloin sataa 70 prosenttia koko vuoden sademäärästä. Kuiva kausi on toukokuusta syyskuuhun, jolloin vettä ei sada pisaraakaan useaan kuukauteen.

 

Lämpötila on korkea kesäkuukausina (joulu, tammi, helmi) ja viileä talvikuukausina aamuisin (kesä, heinä), mutta päivällä voi olla hyvinkin kuuma. Syyskuu on kuuma ja kuiva kuukausi. Pantanalin suoalueeseen on paras ajankohta tutustua huhtikuun ja syyskuun välillä. Siellä keskimääräinen lämpötila on yli 30 astetta, mutta saattaa nousta myös yli 40 asteeseen.

 

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne

 

Brasiliassa sisäiset lennot toimivat hyvin. Maassa toimii neljä suurta reittilentoyhtiötä: LAN/TAM- ja GOL, Avianca, Azul-lentoyhtiöt.  

 

Internetin kautta lippuja ostaessa Suomessa myönnetyllä luottokortilla on varmistettava että käyttää lentoyhtiön suomalaisille (muun maailman) asiakkaille suuntaamia verkkosivuja. Mitä aikaisemmin lipun pystyy varaamaan sitä halvemmalla sen yleensä saa. Lentoyhtiöillä on usein myös kampanjatarjouksia, jolloin lentoja voi saada edullisesti. Lippujen hinnat ovat korkeimmillaan marras-helmikuun aikana, jolloin Brasiliassa ja koko Etelä-Amerikassa vietetään kesälomia. Erityisesti karnevaali-ajan (helmikuun alku) matkat kannattaa varata hyvissä ajoin.

 

Maan sisällä ja kaupungeissa käytetään myös paljon linja-autoja. Pitkien matkojen bussiverkosto on hyvin kattava. Linja-autoista löytyy yleensä kaksi matkustusluokkaa; convencional (tavallinen) ja parempitasoinen leito (vuodeistuimet). Parhaimmat kaupunkien väliset ykkösluokan bussit ovat yleensä moderneja, tilavia ja varustetasoltaan hyviä (wc, ilmastointi, tyyny ja peite). Kannattaa tarkistaa onko bussissa ilmastointi, ja mikäli matkustaa yön yli, onko tarjolla peite. Tieverkoston heikko kunto ja pitkien viikonloppujen ruuhkat saattavat pitkittää matkaa usealla tunnilla.

 

Kuntien sisäisillä matkoilla on yleensä tiheästi kulkevia ja edullisia busseja. Sisäänmeno voi tapahtua sekä taka- että etuosasta. Busseissa on yleensä rahastaja, jolle matka maksetaan pienellä rahalla. Joissain kaupungeissa on käytössä myös matkakortit, joille voi ladata matkoja. Erillisiä turistilippuja ei yleensä ole saatavilla.

 

Suurissa kaupungeissa (mm. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília) on myös metro, joilla liikkuminen on helppoa ja nopeaa. Kertalippuja tai ladattavia kortteja voi ostaa asemilta. Arkipäivisin aamu- ja iltaruuhkissa on käytössä myös naistenvaunut. Tavaroista kannattaa pitää hyvä huoli, sillä taskuvarkautta ja ryöstöjä tapahtuu myös metrossa, kuten kaikessa julkisessa liikenteessä.

 

Suuremmissa kaupungeissa takseja on paljon ja helposti saatavilla. Taksit käyttävät mittareita, mutta turisteilta saatetaan yrittää rahastaa korkeampaa hintaa. Kaupungista riippuen (mm. Riossa) saatetaan takaluukkuun laitettavista laukuista periä erillinen maksu per laukku. Taksin maksuvälineenä on edelleen pääasiassa käteinen, läheskään kaikilla kuljettajilla ei ole maksupäätettä korttimaksuja varten. Suurimmilla lentokentillä on mahdollisuus maksaa taksimatka etukäteen taulukkohinnaston mukaan ja etukäteismaksuun käy yleensä myös luottokortti.

 

Matkustaessa Brasiliasta joudutaan useimmiten käyttämään lentoyhteyksiä pitkien etäisyyksien ja olemattoman rautatieverkon takia. Brasíliasta on päivittäin lentoja maan kaikkiin muihin tärkeisiin kaupunkeihin

 

Juomarahat

Brasiliassa taksien ja ravintoloiden laskuihin 10 prosentin palvelumaksu sisällytetään hintaan, mutta varsinkin ravintoloissa se kannattaa tarkistaa. Juomaraha ei ole pakollinen, mutta jos sitä ei maksa, se merkitsee sitä, että palvelu on ollut erityisen huonoa.

 

Muuten juomarahojen antaminen on yleistymässä ja hyvästä palvelusta kannattaa palkita pikkurahalla. Tosin kampaaja ei loukkaannu, jos ei jätä tippiä (gorjeta). Auton "vahtimisesta" parkkialueilla pyydetään kolikkoa. Taksimatkan voi pyöristää lähimpään kymmenlukuun, mutta se ei ole pakollista. Joulunaikaan kauppoihin, taloyhtiöihin ja jopa kadunkulmiin ilmestyy ”joululaatikoita”, joihin voi laittaa pienen joululahjan hyvästä palvelusta vuoden aikana.

 

Jätehuolto

Brasiliassa tuotetaan päivittäin 240 000 tonnia jätettä. Vaikka 80 prosenttia kaupunkiväestöstä nautti jätteenkeräyspalveluista ja yli 99 prosentilla kunnista oli jonkinlainen keräyspalvelu, merkittävä osa jätteestä jää edelleen käsittelemättä. Vuonna 2000 noin 69 prosenttia kerätystä jätteestä vietiin sanitaarisille ja valvotuille kaatopaikoille ja 31 prosenttia avokaatopaikoille (suuriin roskaläjiin, joissa jätettä käsittelevät ja kierrättävät vain köyhät yksityishenkilöt, eivät kunnalliset tai yksityiset yritykset).

 

Kansalliset vapaapäivät

Ajankohta

Nimi suomeksi

Nimi portugaliksi

 

1. tammikuuta

 

uudenvuoden päivä

Confraternização Universal

helmi-maaliskuu

karnevaalitiistai (47 päivää ennen pääsiäistä)

Terça-feira de carnaval

 

maalis-huhtikuu

 

pitkäperjantai

Sexta-feira Santa

 

21. huhtikuuta

 

Itsenäisyystaistelijan muistopäivä

Tiradentes

1. toukokuuta

vappu

Dia do Trabalhador

 

toukokuu

Kristuksen ruumiin juhla (torstai kahdeksan viikko pääsiäisen jälkeen)

 

Corpus Christi

7. syyskuuta

Itsenäisyyspäivä

Independência do Brasil

 

12. lokakuuta

Brasilian suojelupyhimyksen päivä

Nossa Senhora Aparecida

 

2. marraskuuta

 

pyhäinpäivä

Finados

15. marraskuuta

 

tasavallan julistamisen muistopäivä

Proclamação da República

25. joulukuuta

joulupäivä

Natal

 


Lisäksi on useita osavaltioiden,  paikallisia tai väestöryhmien juhlapäiviä, kuten São Paulon perustamisen päivä (25. tammikuuta) tai opettajien päivä, jotka saattavat vaikuttaa kauppojen aukioloaikoihin.

Kirjallisuus

Brasilian tunnetuimpiin kirjailijoihin kuuluvat muun muassa Machado de Assis, Jorge Amado ja Paulo Coelho, joista viimeisin on ehkä suomalaisille tunnetuin. Useita Coelhon teoksia on käännetty suomeksi. Vaikka Coelhon kirjat ovat olleet maailmanlaajuinen myyntimenestys, brasilialaiset kirjallisuuskriitikot eivät ole yksimielisiä niiden kirjallisista ansioista.

 

Machado de Assisin teoksista on käännetty suomeksi Bras Cubasin

Kuoleman jälkeiset muistelmat.

 

Jorge Amadolta on käännetty seuraavat teokset: Kultahedelmän maa (1955), Punaiset oraat (1956), Gabriela, kanelia ja neilikkaa (1964), Vanha merikarhu eli Täydellinen totuus pitkän matkan kapteenin komentaja Vasco Moscosa de Aragãon kiistellyistä seikkailuista (1978), Kesytön maa (1981), Ihmeiden markkinat (1982), Quincas Vesikauhun kolme kuolemaa (1982), Kirjava kissa ja Tytti Pääskynen: rakkauskertomus (1984), Dona Flor ja hänen kaksi aviomiestään: moraalinen rakkauskertomus (1986), Ilojen paratiisi (1988) sekä Yön paimenet (1991).

Suomalaiselle Brasiliaan lähtevälle suositeltavaa kirjallisuutta

• Ojala, R. 2004 Jeito Brasileiro: Bisnestä ja Kulttuuria Brasiliassa. Multikustannus, Helsinki.

• Ranta, P, Mäkinen, S. ja Liesimaa, T. C. 2003 Brasilia Käytännön tietoa matkailijalle. Suomi-Brasilia Seura ry.

 

Kodinhoitoapu

Kodinhoitoavun saaminen ja palkkakustannukset riippuvat asuinpaikasta ja -tavoista. Lisäksi paikalliseen tapaan kuuluu työnantajan maksamat työmatkat ja ruokailut.

 

Kotiapulaisia koskee lokakuusta 2015 alkaen sama työlainsäädäntö kuin muitakin työntekijöitä, jonka mukaan kotiapulaiset tulee rekisteröidä työntekijöiksi kotiapulaisen työkirjaan ja työnantaja on vastuussa sosiaali- ja eläketurvamaksuista (INSS) sekä maksuista. Takuurahasto on (FGTS) Irtisanottaessa työnantajan tulee maksaa sakkomaksu myös takuurahasto-osuudesta.Brasilian ulkoministeriö on julkaissut ulkomaisille työnantajille suunnatun Brasilian työlainsäädännön työnantajavastuut tiiviisti esittelevän dokumentin ”Manual for the Urban Employer”.

 

Koulut ja opiskelu

Pienimmille lapsille (1-2-vuotiaat) on olemassa päiväkoteja (creche, jardim de infância).

 

Lapsi voi 3-4-vuotiaasta lähtien aloittaa esikoulun (escola pré-primaria). Oppivelvollisuus alkaa 5 vuoden iässä.

 

Brasilialaisten koulujen lukuvuosi alkaa karnevaalien jälkeen yleensä maaliskuun alkupuolella. Talviloma on heinäkuussa ja kouluvuosi loppuu ennen joulua. Joulun ja uuden vuoden yhteydessä on noin kahden kuukauden pituinen kesäloma. Yksityisissä kouluissa lomajaksot ovat lyhyemmät.

 

Julkisissa kouluissa, joissa opetuskielenä on portugali, opetus on ilmaista. Julkisten koulujen taso ei läheskään vastaa suomalaista. Brasilia on jatkuvasti sijoittunut huonosti kansainvälisissä PISA-vertailuissa.

 

Käymälät

Julkisten käymälätilojen taso vaihtelee. Lentokenttien ja ostoskeskusten saniteettitilat ovat yleensä siistejä ja maksuttomia. Vessapaperia ei saa heittää pönttöön, vaan se laitetaan vieressä sijaitsevaan roskakoriin.

Lapset

Brasilialaiset ovat lapsi- ja perherakkaita. Lapset ovat yleensä tervetulleita ravintoloihin ja hotelleihin. Monien ravintoloiden pihoilla on lapsille kiipeilytelineitä. Monen polven perheiden ja sukujen näkeminen myöhään anniskeluravintolassa ei ole epätavallista.

Lemmikit

Eläinten ja kasvien vieminen Suomesta Brasiliaan vaatii suomessa myönnetyn terveystodistuksen. Lisäksi kissoilta ja koirilta vaaditaan vesikauhurokote. Terveystodistuksen on oltava virallisen eläinlääkärin myöntämä.  Todistuksen pohjana on hyvä käyttää Brasilian terveysviranomaisten portugalin/englanninkielistä lomaketta, tällöin ei ole tarvetta käännättää ja legalisoida asiakirjoja erikseen. Terveystodistuksen tulee osoittaa eläimen hyvän kunnon viikkoa ennen matkaa. Lisäksi tulee käydä ilmi, että tulomaassa ei ole viimeisten 40 vuorokauden aikana ollut tartuntatauteja.

 

Ennen lemmikin tuontia Suomesta Brasiliaan on hyvä teettää tällä vesikauhun vasta-aineen tason veressä todentava serologinen koe. Kun tämän jälkeen ylläpitää Brasiliassa oleskelun ajan säädösten vaatimaa vesikauhurokotusohjelmaa säilyy Suomessa teetetyn kokeen tulos vimassa ja välttyy tarpeesta teettää serologista koetta uudemman kerran Brasiliassa ennen Suomeen paluuta. Serologisen kokeen suorittaminen olisi työläs harjoitus Brasiiliassa asuvalle, sillä ainoa EU:n akreditoima brasilialaislaboratorio lemmikkien verinäytteiden analysoinnille sijaitsee Sao Paulossa.

 

Muiden kuin kissojen, koirien ja lintujen tuomiseen on haettava etukäteen erikseen lupaa Brasilian maatalousministeriöltä.

 

Lisätietoja Suomessa:

Liikennekäyttäytyminen

 

Liikennekäyttäytyminen

 

Ajotapa on suomalaiseen verrattuna usein vastuutonta ja ajonopeudet suuria. Vilkkua käytetään harvoin tai väärin, ja STOP-merkin taakse pysähdytään tuskin koskaan. Viranomaiset ovat kuitenkin viime vuosina panostaneet liikennekuriin. Liikenneonnettomuuksia on Suomeen verrattuna paljon. Autovakuutukset ovat suurten onnettomuustilastojen takia kalliita. Tiestö voi varsinkin sadekaudella olla huonossa kunnossa, kun jopa asvalttipinnoitteeseen syöpyy isoja kuoppia ja reikiä. Huonolaatuinen asvalttipinnoite muuttuu sateella myös erittäin liukkaaksi.  Brasiliassa on tiukennettu alkoholilainsäädäntöä ja alennettu rattijuoppousrajaa. Nykyisin rattijuopoksi luokitellaan jos uloshengitysilmassa on yli 0,1 milligrammaa alkoholia litrassa. Rangaistuksena on 955,7 BRL:n (320 euron) sakko ja ajokortin menetys vuodeksi. Yli 0,3 milligrammaa alkoholia litraa kohti uloshengitysilmassa johtaa vankeuteen. Teiden varsilla on lisäksi useita elektronisia tutkia. Ylinopeudesta minimisakko on 85,13 BRL ja sakko lähetetään postitse.

 

Majoitus

Brasiliassa hotellien taso vaihtelee alueittain ja hintaluokittain mutta hyvä tasoisia ja edullisia hotelleja tai pousadoja (bed & breakfast) on yleisesti ottaen helppo löytää. Etukäteisvarausten tekeminen on suositeltavaa.

Mitat ja painot

Mitat ja painot ovat samat kuin Suomessa, eli Brasiliassa käytetään metrijärjestelmää. Lämpötilat ilmoitetaan Celsius-asteissa.

Pankit

Brasiliassa on paljon erilaisia pankkeja ja useita kansainvälisiä pankkeja. Tilinavaamiseen tarvitaan todistus tuloista, jonka yleensä saa työnantajalta. Ulkomaalaiset, joilla on oleskelulupa Brasiliaan, voivat avata tilin, jos heillä on maassa tuloja.

 

Pankkiasioita voi hoitaa konttoreissa (joissa usein joutuu jonottamaan), automaateilla, puhelimitse ja internetissä. Laskuja voi maksaa käteisellä, automaateilla tai shekeillä. Shekkejä käytetään vielä Brasiliassa maksuvälineenä. Eri pankkien välisistä talletuksista peritään maksu. Pankkikonttorit ovat auki arkisin klo 11-16.

 

Käyttötilillä ei juuri ole talletuskorkoa, mutta kaikkiin pankkitileihin kuuluu automaattisesti säästötili (poupança), joka on riskitön sijoitusmahdollisuus. Pankit tarjoavat myös muita sijoitusmahdollisuuksia. Käteisvaluuttoja voi vaihtaa realeiksi joissain pankeissa tai rahanvaihtotoimistoissa. Useimmista automaateista voi nostaa rahaa ulkomaalaisilla pankki- ja luottokorteilla.

 

 

Parturi-kampaamot

Brasilialaiset naiset ja monet miehet käyvät viikoittain kauneussalongeissa. Kampaamoissa voi myös käydä föönaamassa hiuksensa suoriksi (escova) sekä valkaisemassa tai poistamassa ihokarvat. Mani- ja pedikyyri kuuluvat huoliteltuun ulkonäköön.

 

Parturien ja kampaamoiden tarjoamat palvelut ja hintatasot vaihtelevat suuresti. Hinnat kannattaakin tarkistaa etukäteen. Samoin välineiden hygieenisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi partakoneen terä pitäisi olla kertakäyttöinen ja manikyristin välineet sterilisoituja. Monet brasilialaiset vievät omat välineet mukanaan käsi- ja jalkahoitoihin. Manikuristin tai ihokarvojen hoitajan voi tilata myös kotiinsa eikä hinta yleensä ole kauneussalonkia korkeampi.

Posti

Brasilian posti on yleisesti ottaen toimiva. Arvolähetykset tulee rekisteröidä ja niiden saapumista perille asti voi seurata. Postit ovat yleensä auki arkipäivisin 9-17. Postin sivuilta saa selville osoitteiden postinumerot ja sieltä voi seurata rekisteröityjen lähetysten kulkua.

 

Brasilian sisäisessä postinkulussa luotettavin on Sedex-palvelu. Sedexin hinta vaihtelee kaupungeittain. Kaikki kaupungit eivät kuulu Sedex-palvelun piiriin.

 

Posti Suomesta tulee yleensä noin kahdessa viikossa. Postipaketit tulevat perille kohtuullisessa ajassa lentoteitse. Laivarahdit saattavat kestää useita kuukausia.  Postin kulku ei ole luotettavaa ja joskus kirjeissäkin saattaa kestää useita viikkoja.

 

Lisäksi maassa toimii lähettipalveluita kuten DHL ja TNT.

 

• Posti (http://www.correios.com.br/)

Puhelimet

Brasilian suuntanumero on +55. Lisäksi kaupungeilla on omat suuntanumeronsa. Esimerkkisoitto Suomesta Brasiliaan São Paulon osavaltion Santos kaupunkiin olisi: + 55 - 13 - 1234 56789.

 

Suomen suuntanumero on 358. Brasiliasta Suomeen soittaessa valitaan ensin 00, sitten brasilialaisen operaattorin tunnus, Suomen suuntanumero sekä tarvittaessa kiinteän puhelimen telealueen suuntanumero. Esimerkkisoitto Brasiliasta Helsinkiin käyttäen Embratel puhelinyhtiötä: 00 - 21 - 358 - 9- 1234 56789. Yleisesti ottaen Brasiliasta soittaminen ulkomaille on kallista. Brasiliasta Suomeen maksaa operaattorista riippuen noin 1,10 -2,00 realia / minuutti.

 

Brasiliassa toimii useita operaattoreita esimerkiksi TIM, Claro, Vivo ja Oi. Kaikilla operaattoreilla ei välttämättä ole verkkoa koko maassa, mikä kannattaa huomioida operaattoria valitessa. Lisäksi joidenkin operaattoreiden kuuluvuus tietyillä alueilla on heikompaa kuin toisten (esim. Riossa TIM:n kuuluvuus on heikompaa kuin Claron tai Vivon). Hinnat ja palvelut vaihtelevat operaattoreiden mukaan. Yleisesti sopimusmalleja on kahdenlaisia: pré-pago ja pós-pago. Pré-pagossa puheaikaa ladataan etukäteen. Monet päivittäistavarakaupat ja kioskit myyvät puheaikaa. Pós-pagossa puhelinlaskut maksetaan jälkikäteen. Kaikkien sopimusmallien ostamiseen tai aktivoimiseen tarvitaan CPF-numero. Näin siitä huolimatta, että monet operaattorit näennäisesti tarjoavat myös mahdollisuutta rekisteröidä ja avata liittymä passinnumerolla. Käytännössä tämä ei kuitenkaan useimmiten toimi.

 

• Kaupunkien suuntanumerot (http://www.telelistas.net/templates/ddd_ddi.aspx)

 

Pukeutuminen

Brasiliassa pukeutumisella on tärkeä rooli sosiaalisen aseman osoittamisessa, vaatteilla pyritään osoittamaan sosioekonomista asemaa.

 

Pukeutuminen liiketapaamisissa on muodollista. Miehet käyttävät pukuja ja naiset jakkupukuja. Moniin virastoihin miehiä ei päästetä sisään shortseissa. Viranomaiset pukeutuvat yleensä konservatiivisesti (kokopuku). Tämä pätee sekä virka-aikana että iltatilaisuuksissa.

 

Kutsukorttiin merkitty pukuvaatimus vaihtelee.

 

• Epävirallisin pukuvaatimus on “esporte”. Tämä tarkoittaa, että miehet voivat mennä tilaisuuteen vapaa-ajan asussa ilman solmiota. Tilanteesta riippuen miehet voivat pukeutua farkkuihin, t-paitaan ja tennistossuihin, kunhan ne ovat siistit ja ns."hienommat". Astetta juhlavampaan tilaisuuteen voi farkkujen kanssa pukea kauluspaidan ja blazerin Shortseissa ja sandaaleissa ei sovi mennä. Naiset voivat käyttää pitkiä housuja ja neuletta sekä hameita, korkeat korot eivät välttämättä sovi tilaisuuteen. Naisille tämä pukuvaatimus sallii melkein kaiken, mutta minihameessa ja lyhyessä topissa ei sovi mennä.

 

• "Esporte fino" on astetta ylempi pukeutumissuositus. Ennen miehillä tuli olla suorat housut ja kauluspaita, mutta nykyään joko suorat housut tai siistit ja istuvat farkut, piké-paita ja blazer sopivat hyvin myös iltatilaisuuksiin. Solmiota ei tarvitse käyttää, mutta liian rentoja vaatteita eikä etenkään tennistossuja ole soveliasta käyttää. Naiset voivat käyttää hameita ja mekkoja (materiaali silkistä ja pellavasta puuvillaan) jotka eivät kuitenkaan saa olla liian paljastavia ja lyhyitä.

 

• Virallisemmilla päivällisillä tai vastaanotoilla pukuvaatimus on usein “passeio”, joka tarkoittaa miehillä suoria housuja, blazeria, vaaleata kauluspaitaa sekä solmiota. Naisilla esimerkiksi leninkiä, korkokenkiä sekä pienempää käsilaukkua.  

 

• Suurimmissa juhlatilaisuuksissa asu on yleensä “passeio completo”. Miehillä se tarkoittaa koko pukua kauluspaitoineen ja solmioineen. Väreistä tumman harmaa tai laivaston sininen ovat virallisempia, puvun ei tarvitse olla musta. Etenkin Brasiliassa jossa päivätilaisuuksissa voi olla hyvinkin kuuma, myös vaalea puku käy hyvin. Naisilla hienompi materiaalinen leninki/iltapuku, korkokengät (ei ainakaan sandaaleita), käsilaukku sekä muutenkin hienostuneempi look.  Kampaus viimeistelty, hiukset joko auki tai kiinni.

 

Vapaa-ajalla pukeudutaan rennommin. Shortseja ja ranta-asuja ei kaupunkien keskustoissa näy, ne kuuluvat urheiluun ja rannalle. Katukuvaan sulautumista helpottavat edulliset Brasiliasta ostetut vaatteet. Kalliit merkkivaatteet saattavat kiinnittää ei-toivottua huomiota.

 

Yleisesti ottaen Brasiliassa pärjää kevyissä kesävaatteissa koko vuoden. Talvella (kesä-elokuu) on viileitä iltoja, jolloin pitkähihaiset paidat tai ohuet villapuserot voivat olla tarpeen. Naiset eivät käytä yleensä hattuja ja käsineitä. On yleistä että etenkin brasilialaiset naiset ylipukeutuvat usein huolimatta kutsukorttiin merkitystä pukusuosituksesta ja suosivat näyttävää, naisellisuutta korostavaa pukeutumista, korkeita korkoja ja suuria koruja.

Puoliso

Ulkomaalaisten, myös puolisojen työskentelyn ehdottomana edellytyksenä on yleensä sujuva portugalinkielen taito.

Pysäköinti

Suurimmissa kaupungeissa pysäköintipaikan löytäminen voi olla haasteellista. Helpoin tapa on jättää auttaa maksullisiin pysäköintihalleihin tai esimerkiksi ostoskeskusten parkkihalleihin. Kaduilla ja avoimilla pysäköintialueilla on usein “rättipoikia” (flanelinhas), jotka pyytävät rahaa auton vahtimisesta ja auttavat pysäköimään tiukkoihinkin paikkoihin. Pysäköintimittareita tai parkkipirkkoja ei Brasiliassa ole.

Ravinto

Brasilialainen keittiö vaihtelee alueittain. Rannikolla syödään paljon kalaa ja äyriäisiä, sisämaassa taas paljon lihaa. Nykyisin tarjoillaan yleisesti myös vihanneksia. Yleensä brasilialainen ruoka ei ole maustettua, mutta suolaa käytetään runsaasti. Brasilian perusruoka-aineet ovat riisi ja pavut.

 

Tyypillisiä ja perinteisiä brasilialaisia ruokia ovat muun muassa feijoada ja churrasco. Feijoada tehdään mustista pavuista ja erilaisista lihoista ja makkaroista. Lisäksi se sisältää muun muassa porsaan saparoita ja korvia. Feijoadan kanssa tarjotaan riisiä, paistettua kaalia ja appelsiineja.

 

Churrasco on erityisesti viikonlopun grillijuhla, jossa erilaisia liha- ja kanalajeja grillataan ja tarjoillaan riisin, salaatin ja oluen kera. Churrasco-ateriaan kuluu helposti yli kolme tuntia.

 

Oman ravintokulttuurinsa muodostaa bahialainen ruoka. Sen valmistuksessa käytetään kookosmaitoa, äyriäisiä, kalaa ja voimakkaita mausteita. Eräs tunnettu bahialainen ruoka on Moqueca, joka on savipadassa tehty kala- ja äyriäispata. Bahiassa kannattaa maistaa myös acarajéta. Se on friteerattu papupyörykkä joka on täytetty katkaravuilla, kastikkeilla ja tulisella chilikastikkeella. Brasiliassa syödään myös maniokkijauhosta tehtyjä, täytettyä tapioca-lettuja ja Açaíta.

 

Jälkiruoat ovat yleensä erittäin makeita.

 

Ruokajuomina käytetään paljon olutta, joka usein tarjotaan jäisenä tai jääkylmänä. Viinien käyttö on lisääntymässä, joskin tavallisissa ruokapaikoissa ei välttämättä ole laajaa viinivalikoimaa eikä kaikkia viinejä aina ole mahdollista ostaa laseittain. Paikalliset viinit ovat kohtuulaatuisia, mutta eivät yhtä arvostettuja kuin argentiinalaiset tai chileläiset viinit, joita on suhteellisen runsaasti saatavana. Tyypillinen brasilialainen aperitiivi on caipirinha, joka tehdään murskattuun limeen ja sokeriin sekoitetusta sokeriruokoviinasta, eli cachaçasta. Cachaçaa saa joissakin ravintoloissa tilattua myös "raakana" pienessä lasissa.

 

Brasilialainen kahvi on voimakasta. Sitä tarjoillaan yleensä aterian jälkeen pikkukupista. Yleensä siihen sekoitetaan sokeri valmiiksi.

 

Cocktail-tilaisuuksissa ja illallisten aperitiiveina käytetään erityisesti viskiä, viinejä ja olutta.

 

Ruokakaupat ovat yleensä sangen hyvin varustettuja, mutta hinnaltaan Suomen tasoa tai kalliimpia. Tuontiruokatarvikkeet (esimerkiksi juustot) ovat paikallisvalmisteisiin verrattuna huomattavan paljon kalliimpia.  

 

Rekisteröity parisuhde

Brasilian liittovaltion korkein oikeus äänesti 5. toukokuuta 2011, että samaa sukupuolta olevien parisuhteet tulee laillistaa ja saattaa samaan oikeudelliseen asemaan kuin heteroavioliitot. Päätös sinetöitiin vuonna 2013 Conselho Nacional de Justiçan hyväksyttyä sen. Tämä koskee ennen kaikkea elatusapua, kumppanin kuoleman aiheuttamia eläke-etuuksia sekä perintöoikeutta. Päätös mahdollistaa myös adoptio-oikeuden homopareille, mutta on odotettavissa, että poliittinen keskustelu asian tiimoilta jatkuu. Sinällään päätös ei vielä tarkoita virallista homoliittoa, mutta korkeimman oikeuden päätös on kuitenkin sitova ja alempien oikeusasteiden on kunnioitettava sitä esimerkkitapauksena. Oleskelulupa myönnetään samaa sukupuolta olevalle ulkomaalaiselle puolisolle.

 

Brasilialaisessa yhteiskunnassa homoseksuaalien rooli on ollut näkyvä ennen kaikkea diktatuuriajoilta kummunneen taidesuuntauksen osalta. Etenkin muusikkojen parissa homojen ja lesbojen edustus on ollut aina suurta, mutta tämän tiede- ja taide-eliitin ulkopuolella, niin sanotun tavallisen brasilialaisen elämään ei avoimesti osoitettu homoseksuaalinen suuntautuneisuus ole perinteisesti kuulunut. Transseksuaalit ovat myös suhteellisen näkyvä osa brasilialaista katu- ja populaarikulttuuria, joskin heidän asemansa on mittavassa määrin seksityöläisen tasolla.

 

Julkisia hellyydenosoituksia ei näe samaa sukupuolta olevien parien kesken muutamaa Rio de Janeirossa, São Paulossa ja muissa suurimmissa kaupungeissa olevaa kaupunginosaa lukuun ottamatta. São Paulossa (ja nykyään myös Rio de Janeirossa) järjestetään vuotuinen Pride-kulkue, jonka osanottajamäärä on noin kaksi miljoonaa henkeä. Sen sanotaan olevan maailman suurin seksuaalivähemmistöjen mielenosoitus.

 

Vaikka Brasiliassa ollaan suhteellisen avoimia, ei ole epätavallista, että samaa sukupuolta olevat pariskunnat kohtaavat ennakkoluuloja. Kannattaa seurata paikallisen lgbt-väestön esimerkkiä julkisten hellyydenosoitusten suhteen, sillä Brasiliassa on väkivaltaista jengikulttuuria eikä ylimääräinen provosointi ole kannattavaa. Suurimmista kaupungeista löytyy runsain mitoin homobaareja sekä ravintoloita. Etenkin karnevaalien aikaan homoseksuaalit tunnustetaan osana Brasilian värikästä yhteiskuntaa.

Sosiaaliturva

Brasilian sosiaaliturvasta vastaa Instituto de Segurança Social eli INSS. Brasiliassa pysyvästi asuvat kuuluvat Brasilian sosiaaliturvan piiriin. Turistit eivät kuulu INSS:n piiriin, mutta voivat saada palvelua julkisista sairaaloista. Matka- ja sairausvakuutus on suositeltava.

Suomi-kuva

Yleisesti ottaen brasilialaisten Suomi-kuva on positiivinen, vaikka kaukaiseen Suomeen liitetään usein myös erilaisia stereotypioita ja mystiikkaa.

 

Niin brasilialaisen median kuin kadunmiehenkin kiinnostuksen kohteena ovat ensisijaisesti aiheet, jotka sivuavat tavalla tai toisella Brasilian sisällä käytävää keskustelua maan omista ongelmista. Suomi on siten tunnettu erinomaisesta koulutusjärjestelmästään, korruption vähäisyydestä sekä voimakkaasta panostamisesta tieteeseen ja tutkimukseen - kaikki alueita, joilla Brasilia itse menestyy kansainvälisissä vertailuissa huonosti.

 

Myös terveydenhuoltojärjestelmä, yleinen teknologinen edistyneisyys sekä verovarojen käytön tehokkuus (kansalaisen saama vastine suhteessa veroasteeseen) ja alhainen korruptio kiinnostavat monia brasilialaisia. Suomalaisten tavoin brasilialaiset ovat innokasta formulakansaa, joten suomalaiset formulakuljettajat, etenkin Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen, ovat maassa laajalti tunnettuja. Samoin kansainvälistä mainetta niittäneet musiikkimaailman tähdet, kuten Tarja Turunen, ovat Brasiliassa suuressa suosiossa.

 

Sähkövirta

Sähkövirran jännite vaihtelee kaupungeittain 110V, 127V tai 220 V. Rio de Janeirossa ja São Paulossa taajuus on 110V kun taas pääkaupungissa se on 220 V ja jaksoluku 60 Hz (Suomessa 50 Hz). On syytä tarkistaa, että mukana tuotavassa kodinkoneessa on 50 Hz:n lisäksi myös 60 Hz.

 

Pistokkeita on kahta eri tyyppiä, joista toinen on amerikkalaismallinen (2 litteää), toinen eurooppalainen (2 pyöreää). Pistokkeesta ei ole pääteltävissä, mikä on jännite - voi olla mitä hyvänsä. Vahinkojen välttämiseksi suositellaan jännitteen tarkistamista ja adapterien käyttöä. Sopivia adaptereita saa kaupoista.

Terveydenhuolto

Pakolliset rokotukset, taudit, ennaltaehkäisy  Brasiliaan vaaditaan ainoastaan keltakuumerokotus tultaessa tietyistä Etelä-Amerikan tai Afrikan maista. On suositeltavaa pitää voimassa polio- lavantauti- ja jäykkäkouristusrokotukset. Ulkomaan terveydenhuoltoyksikön mukaan muita suositeltavia rokotuksia ovat vesikauhu, keltakuume sekä hepatiitti A ja B. Dengue-kuumetta esiintyy yleisesti sadekaudella. Tauti on erityisen vaarallinen lapsille, vanhuksille ja heikkokuntoisille. Dengue-kuumetta vastaan ei ole rokotusta.  Aedes Egypti-sääsken levittämiä sairauksia on muitakin; Chikungunya ja zika-virus joka on levinnyt erityisesti Brasiliassa vuonna 2016.  Lisätietoja kaikista näistä sairauksista sekä ohjeita miten suojautua sääskiltä THL:n sivuilta (https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas)    Malariaa esiintyy Amazonasin alueella ja osavaltioon matkustaville suositellaan estolääkitystä. Koleratapauksia esiintyy ajoittain.  Vesijohtovettä ei voi juoda sellaisenaan. Sairaalat, lääkärit ja hammashuolto Brasiliassa toimii rinnakkain sekä yleinen että yksityinen terveyshoitojärjestelmä. Julkisella puolella jonot ovat yleensä pitkiä. Yksityisellä puolella palveluita saa matkavakuutuksella, yksityisellä brasilialaisella sairausvakuutuksella tai rahalla. Kaikki lääkärit eivät ota sairausvakuutuspotilaita, vaan ainoastaan käteisellä maksavia. Yksityisissä sairaaloissa maksupuoli tulee selvittää ennen kuin pääsee sisään joko esittämällä sairausvakuutuskortti, maksamalla etukäteen tai jättämällä takuushekki. Onnettomuustilanteissa ambulanssi vie aina ensin julkiseen sairaalaan, josta voi pyytää siirtoa yksityiseen sairaalaan. Apteekkeja on runsaasti ja suurin osa lääkkeistä on Brasiliassa lisenssillä valmistettuja. Apteekit vaativat tietyistä lääkkeistä voimassaolevan reseptin, mutta joistain paikoista lääkkeitä saa ilman reseptiä. Kaikkia Suomessa myytäviä lääkkeitä ei välttämättä saa, vaikka yleisesti ottaen valikoima on varsin monipuolinen. Ei ole myöskään epätavallista, että apteekilla ei ole lääkärin määräämää lääkettä, joten ennen apteekkiin menoa voi olla tarpeen soittaa ja kysyä lääkkeen saatavuudesta.

Tuonti- ja vientirajoitukset

Vientirajoitukset  Vientikiellot: käärmeiden tai matelijoiden nahka, villieläimet, perhoset, hyönteiset ja niistä johdetut tuotteet (ilman ympäristöministeriön lupaa)ilman kulttuuriministeriön lupaa: taide- tai käsityöesineet Brasilian kuningaskunta-ajalta sekä sitä edeltävältä ajalta, kirjallinen ja dokumentaalinen tuotanto 1500-1800-luvuilta, yli 10 vuotta vanhat aikakauslehtikokoelmat ja vanhat, alkuperäiset nuotit ja niiden kopiot Mikäli vie maasta yli R$10.000,00 tai vastaavan määrän muuta valuuttaa, on tehtävä internetissä ilmoitus (Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV)) ja esitettävä valuutta maasta poistumispaikassa tulliviranomaisille. Lisäksi Brasiliasta saa viedä 2000,00 USD arvosta sellaista tavaraa, joka ei ole esimerkiksi maa- ja metsätalousviranomaisten tai muiden viranomaisten valvonnan alla. Yli 2000,00 USD ja muiden kuin matkatavaroiden (esimerkiksi autojen) viennistä saa lisätietoja Brasilian veroviranomaisilta. Ajantasaiset tiedot vero- ja tulliviranomaisten nettisivuilta:  www.receita.gov.br.  Tuontirajoitukset Brasiliaan ei saa tuoda:Brasiliassa valmistettua tupakkaa tai juomia, jotka on tarkoitettu myyntiin ainoastaan ulkomaillaTupakkaa, jonka tuotemerkkiä ei kaupallisteta lähtömaassaLeikkiaseita tai aseiden kopioita, paitsi luvalliseen kokoelmaan Brasilian armeijan sääntöjen mukaisestivillieläimiä ilman ympäristöministeriön lupaavesieläimiä akvaarioihin tai viljelyyn ilman viranomaisten lupaaväärennetty tai piraattituotteitageenimuunneltuja tuotteitaympäristö- tai tuholaismyrkkyjämoraalisesti epäilyttäviä, hyvän tavan, terveyden tai järjestyksen vastaisia tuotteitahuumeita Yllä mainitut tuotteet takavarikoidaan tullissa ja niiden tuoja saattaa joutua vastaamaan teoistaan siviili- ja rikosoikeudessa.  Verovapaa kiintiöBrasiliaan saa tuoda matkatavaroissa verovapaasti:vaatteita ja muita tarvikkeita henkilökohtaiseen käyttöönkirjoja, esitteitä ja lehtiämuita tuotteita korkeintaan 500 USD:n arvosta (meri- ja ilmateitse), 300 USD:n arvosta maa-, joki- tai järviteitse saavuttaessa Brasiliaan saa tuoda:12 litraa alkoholia10 askia tupakkaa (korkeintaan 20 tupakkaa askissa)25 sikaria250g piipputupakkaa20 yksikköä pieni matkamuistoja, joiden arvo ei ylitä 10 USD (meri- ja ilmateitse) ja 5 USD (maateitse) (korkeintaan 20 samanlaista)muita tuotteita korkeintaan 20 yksikköä (meri- ja ilmateitse) ja 10 yksikköä (maateitse), korkeintaan kolme samanlaista Säännöt koskevat myös ulkomaalaisia, ei Brasiliassa asuvia matkailijoita. Verovapaat ostoksetBrasiliaan saapuva matkailija voi hankkia verovapaista myymälöistä tuotteita 500 USD:n arvosta ennen tullitarkastusta (ilman, että summaa lisätään muun verottoman tuonnin arvoon) seuraavia rajoituksia noudattaen:24 yksikköä alkoholijuomaa (korkeintaan 12 yksikköä samaa)20 aski ulkomaalaisvalmisteista tupakkaa25 sikaria250g piipputupakkaa10 yksikköä kauneudenhoitotuotteita3 yksiköä kelloja, laitteita, leluja, pelejä tai elektroniikkaa. Yllä mainittu 500 USD:n raja koskee ainoastaan brasilialaisista verovapaista myymälöistä maahan saavuttaessa ostettuja tuotteita. MatkatavaraselvitysBrasiliaan saavuttaessa jokaisen matkailijan tulee täyttää Declaração de Bagagem Acompanhada (DBA). Mikäli matkailija tuo mukanaan yli R$10.000,00 tai vastaavan määrän muuta valuuttaa, hänen tulee täyttää myös Declaração Eletrônica de Porte de Valores (e-DPV), ja esittäytyä tulliviranomaisille. Mikäli matkailija tuo maahan matkatavaroita yli verovapaan kiintiön, tulee tuotteista maksaa tuontivero Brasilian viranomaisille. Lisätietoja www.receita.gov.br Maahan saavuttaessa matkailija tulee valita ”tullattavaa” –linja (bens a declarar), jos tuo matkatavaroissa:eläimiä, kasveja tai niiden osia, siemeniä, eläin- tai kasviperäisiä tuotteita, eläinlääketieteeseen tai tuholaistorjuntaan liittyviä tuotteitalääkkeitä, ’in vitro’ –tuotteita, siivousaineita tai biologista materiaaliamuuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja lääkkeitäelintarvikkeitaaseita tai panoksiatuotteita, joilla on tuontirajoituksia tai kieltojateolliseen tai kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja tuotteitamuita tullausta vaativia tuotteitatuotteita, jotka ylittävät verovapaa tuonnin maksimimäärän Mikäli matkatavaroissa on lääkkeitä, on esitettävä pyydettäessä lääkärin allekirjoittama resepti, josta käy ilmi potilaan nimi, lääkkeen annostelu ja lääkekuurin kesto.

Turvallisuus

Brasiliassa rikollisuus on ongelma, ja erityisesti suurkaupungeissa on oltava valppaana. Passi, lentolippu, suuret rahamäärät, arvoesineet ja -korut kannattaa säilyttää hotellin tallelokerossa. Pimeällä yksin liikkumista tulee välttää.

 

Rikollisuutta esiintyy erityisesti suurissa kaupungeissa, kuten Rio de Janeirossa, São Paulossa, Curitibassa, Fortalezassa, Recifessä ja Salvadorissa. Riossa ja São Paulossa on ajoittain rikollisliigojen keskinäisiä tai niiden ja poliisin välisiä aseellisia yhteenottoja, jotka voivat ulottua myös turistialueille. Rikollisjoukot ovat välillä myös tarkoituksella kohdistaneet aseellisia hyökkäyksiä siviilejä vastaan luodakseen epäjärjestystä.

 

Aseellisten ryöstöjen uhka on suuri São Paulon, Rion ja muiden suurkaupunkien keskustoissa sekä lentokentiltä hotelleihin johtavien väylien varrella. Ryöstöjä esiintyy usein liikennevaloissa, joten ovet kannattaa pitää lukittuina sekä ikkunat suljettuina autolla liikuttaessa. Illalla ja yöllä yksin liikkumista tulee välttää. Jos joudut ryöstön kohteeksi, älä tee vastarintaa. Ryöstäjät ovat usein aseistettuja ja ovat myös käyttäneet aseitaan kohdatessaan vastarintaa.

 

Lapsia ei tule jättää ilman valvontaa eikä vieraiden seuraan.

 

Taskuvarkaudet ovat yleisiä. Lapsi- ja nuorisojengit ryöstävät turisteja, ja erityisesti rantojen tuntumassa liikuttaessa tulee olla varuillaan. Kaikista rikoksista on tehtävä ilmoitus poliisille ja pyydettävä pöytäkirja mahdollista passin uusimista ja vakuutuskorvausta varten. Väliaikaista passia voi anoa Suomen suurlähetystössä, Brasiliassa.

 

Käytä vain virallisia takseja. Linja-autoilla liikuttaessa tulee huomioida ryöstetyksi tulemisen riski. Luottokorteilla voi maksaa yleisesti, mutta luottokorttien kopiointia esiintyy. Korttia käyttäessä kannattaa olla huolellinen eikä sitä tule maksutilanteessa päästää silmistään. Pankkiautomaatilla asioidessa on oltava erityisen valppaana.

 

Brasiliaa ympäröivillä merialueilla esiintyy jonkin verran kauppa- ja matkustajalaivojen aseellisia ryöstöjä.

Valokuvaaminen

Brasilialaiset ovat yleensä suopeita valokuvaamiseen. Tosin monissa museoissa ja kirkoissa valokuvaaminen saattaa olla rajoitettu.

Valuutta

Brasilian valuutta on real. Realin keskikurssi oli syyskuussa 2016 3,5643. Aikaisemmin dollari oli lähes kaikkien ulkomaalaisten käyttämä valuutta, mutta nykyään myös eurotilien avaaminen on mahdollista ja euroja vaihdetaan pankeissa tai rahanvaihtopisteissä realeiksi. Luottokorteista ovat yleisimpiä VISA ja Mastercard. Luottokorteilla voi maksaa yleisesti, mutta luottokorttien kopiointia esiintyy. Korttia käyttäessä kannattaa olla huolellinen eikä sitä tule maksutilanteessa päästää silmistään. Pankkiautomaatilla asioidessa on oltava erityisen valppaana.

 

Vapaa-aika

Kulttuurielämä  Kulttuurielämä pääkaupungissa on viime vuosina vilkastunut, vaikkei sitä voida läheskään verrata São Paulon tai Rio de Janeiron tarjontaan. Kansallisteatterissa on säännöllisesti tanssi- ja teatteriesityksiä. Kaupungissa on myös sinfoniaorkesteri. Elokuvateattereita on useita - filmiuutuudet tulevat ohjelmistoon nopeasti. Elokuvat pyörivät alkuperäiskielellä ja portugaliksi tekstitettyinä (samoin videovuokraamojen filmit). Poikkeuksen tekevät lastenelokuvat, jotka ovat useimmiten portugaliksi päälle puhuttuja. Paikallisten museoiden kokoelmat ovat suhteellisen vaatimattomat. Suurlähetystöt ja pääkaupungin virastot ja laitokset tarjoavat oman lisänsä kaupungin kulttuuritarjontaan järjestämällä taidenäyttelyitä, konsertteja ja tanssiesityksiä esimerkiksi yhteistyössä paikallisen kulttuurisäätiön tai yliopiston kanssa.

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Brasilia

Päivitetty 3.10.2016

© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot