Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Brasília: Suomi ja Brasilia: Opiskelija- ja tiedevaihto

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Opiskelu- ja tiedevaihto

Vaihto-opiskelu

Brasiliaan tulevista suomalaisista opiskelijoista suurin osa saapuu korkeakoulujen vaihto-ohjelmien (ISEP, Erasmus Mundus jne.) kautta. Joillakin yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on myös kahdenvälisiä vaihtosopimuksia brasilialaisyliopistojen kanssa. Maahan suuntautuvista harjoitteluohjelmista, opiskelijavaihdosta ja avustuksista saa parhaiten tietoa Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta CIMO:sta sekä suomalaisista korkeakouluista.

Brasiliasta on viime vuosina tullut myös Suomeen huomattava määrä vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita, pääasiassa Brasilian valtion Tiedettä ilman rajoja -ohjelman puitteissa. Kaikkiaan kiinnostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan on Brasiliassa suurta.

Portugalin kielen opiskelu

Suomessa portugalin kielen kursseja järjestävät mm. Brasilian Suomen suurlähetystön yhteydessä toimiva kulttuurikeskus CCBF (Centro Cultural Brasil - Finlândia), monet kansalais- ja työväenopistot sekä kesäyliopistot ja korkeakoulut. Brasiliassa monet yliopistot tarjoavat kaikille avoimia Portugalia ulkomaalaisille -kursseja. Brasilian portugalin virallisen kielitodistuksen - Certificado de Proficiência na Língua Portuguesa - voi saada suorittamalla Brasilian opetusministeriön järjestämän kielikokeen.

Tiedevaihto

Suomen ja Brasilian suhteissa on viime vuosina noussut vahvasti esille maiden välinen tiede-, teknologia ja tutkimusyhteistyö. Siitä on osoituksena suomalaisten ja brasilialaisten alan instituutioiden, erityisesti Suomen Akatemian ja Brasilian CNPq:n vuonna 2006 alkanut yhteistyö.

Suomalaisten tutkijoiden monitieteiset Amazon-hankkeet ovat tuottaneet hyviä tuloksia alueen ekosysteemin ja biodiversiteetin ymmärtämiseksi. Ulkoministeriön ja Suomen Akatemian rahoittama ja Turun yliopiston toteuttama hanke on tuottanut runsaasti kansainvälisiä julkaisuja ja kymmenkunta väitöskirjaa.

Latinalaisen Amerikan tutkimus laajentui Suomessa maantieteellisesti ja metodologisesti 1990-luvulla. EU-jäsenyyden myötä taloudelliset, poliittiset ja kulttuurisuhteet Brasiliaan vilkastuivat ja siten myös tutkimustiedon tarve lisääntyi. Väitöskirjoja ja pro gradu -tutkimuksia suomalaisesta siirtolaisuudesta, kulttuurieroista ja sambasta alettiin tehdä suomalaisissa yliopistoissa.

Vuonna 1999 Helsingin yliopistoon perustettiin Latinalaisen Amerikan tutkimuksen oppituoli. Vuodesta 2000 lähtien oppiaineen on voinut valita pääaineeksi. Vuosittain Latinalaisen Amerikan tutkimuksen kursseja suorittaa noin 400 opiskelijaa, ja sen on valinnut pääaineekseen yli 40 maisteriopiskelijaa ja yli 20 tohtoriopiskelijaa. Helsingin yliopistojen eri laitoksilla on myös käynnissä Brasiliaan liittyviä tutkimushankkeita.

Helsingin ja Turun yliopistojen lisäksi mm. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ja Oulun yliopistolla on yhteistyöhankkeita Brasiliassa. Lappeenrannassa tehdään metsäteollisuuteen ja Oulussa sekä molekyyli- ja solubiologiaan että telekommunikaatioon liittyvää tutkimusta. Myös Kuopion, Lapin, Joensuun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa on tehty yhteistyötä brasilialaisten kanssa. Samoin Taideteollisella ja Teknillisellä korkeakoululla on yhteydet Brasiliaan.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.8.2014


© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot