Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Brasília: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 20.1.2015

Suomen Brasilian-suurlähetystöön haetaan korkeakouluharjoittelijaa syyskaudelle 2015   

Suurlähetystömme etsii korkeakouluharjoittelijaa syyskaudelle 2015. Suurlähetystön toiminnan kannalta ideaali ajankohta harjoittelukaudelle on loka–joulukuu.

Tehtävät

Harjoittelija tulee olemaan hallintovastaavana toimivan edustuston kakkosvirkamiehen ohjauksessa. Harjoittelija avustaa käytännössä etupäässä kakkos- sekä kolmosvirkamiestä, ajoittain myös konsuliasioista vastaavaa. Tehtävät ovat seuraavat: 

  • poliittinen ja taloudellinen seuranta ja raportointi
  • kokousosallistumiset ja -raportointi
  • avustaminen kahdenvälisten suhteiden hoidossa erit. vierailuvalmisteluissa
  • avustaminen maahantuloasioissa.

Harjoittelijalla on mahdollisuus kouliintua poliittisesti merkittävien asioiden seurannassa ja niistä raportoinnissa johtuen Brasilian merkittävästä ja alati kasvavasta asemasta globaalispoliittisena toimijana, huom. maan asema BRICS:ssa ja G20:ssa sekä päivänpolttavissa kysymyksissä kuten esim. internetin hallinnossa, sekä johtuen maan alueellisesta johtoasemasta Latinalaisessa Amerikassa ja asemasta EU:n strategisena kumppanina.

Harjoittelijalla on toisaalta mahdollisuus päästä sisälle varsin dynaamiseen monia suomalaisia ja brasilialaisia toimijoita osallistavaan tiimityöhön kahdenvälisten suhteiden hoidon saralla. Suomen ja Brasilian suhteet ovat erittäin monipuoliset ja edelleen tiivistyvät. Maa on Latinalaisen Amerikan ylivoimaisesti suurin kauppakumppani Suomelle. Brasilia on vuosittain kohteena 2–4:lle korkean tason vierailudelegaatiolle Suomesta. Tämän ohella kysyntä erilaisten suomalaisten että brasilialaisten toimijoiden taholta suurlähetystön ad hoc matchmaking -palveluille on jatkuvaa ja nämä palvelut ovat suurlähetystön leipätyötä.  

Harjoittelu suurlähetystössä Brasiliassa antaa lisäksi mahdollisuuden tutustua ainutlaatuisen monitahoiseen UH:n edustautumiseen sekä maantieteellisesti että asukasluvultaan yhdessä maailman suurimmista maista. Suurlähetystö on konsuli- ja kaupallistaloudellisiin tehtäviin keskittyvän paikalta palkatun henkilöstön muodossa läsnä pääkaupungin Brasilian ohella Sao Paulossa sekä Rio de Janeirossa. Suurlähetystö koordinoi tämän ohella Brasilian 10 merkittävintä kaupunkikeskittymää kattavaa kunniakonsulien verkostoa.

Lisäksi Brasiliassa ovat muista Team Finland -toimijoista läsnä Finpro sekä Sao Paulossa että Riossa ja VTT Sao Paulossa.  

Toivottu opintotausta ja opintojen vaihe

Yhteiskunta-, valtio-, oikeus- tai taloustieteet. Opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija. Pro gradu -vaiheessa oleva opiskelija pystyisi hyödyntämään harjoittelujaksoa aineistokeruun muodossa.

Kielitaitovaatimukset

Johtuen harjoittelujakson lyhyestä kestosta on ainakin auttava valmis portugalin kielen taito ennakkoedellytys sille, että harjoittelujakso hyödyttää niin opiskelijaa itseään kuin suurlähetystöä. Useimmissa suurlähetystön paikallisissa sidosorganisaatioissa ulkoministeriötä lukuun ottamatta ei puhuta muuta kuin portugalia.

Harjoittelujakso suurlähetystössä Brasiliassa auttaa opiskelijaa harjaannuttamaan portugalin kielen taitoaan ja tuo tätä kautta Oy Suomi Ab:lle lisää kipeästi kaivattua portugalin kielen osaamista. Jatkossa työelämässä nämä kieliosaajat ovat avainasemassa kahdenvälisten suhteidemme tiivistämisessä.

Muuta

Harjoittelijalla on oltava yliopiston tai korkeakoulun apuraha, joka kattaa harjoittelun kaksi ensimmäistä kuukautta. Suurlähetystö maksaa kolmannen kuukauden palkan, joka on määrältään Kelan asettama minimipalkka 1 164,75 euroa kuukaudessa.

Suurlähetystökompoundille valmistuu kevätkauden 2015 aikana uusi rivitalomainen asuinrakennus, johon sisältyy harjoittelijan asuttavaksi soveltuva kaksio.

Hakemukset

Kirjalliset hakemukset (sisältäen CV:n sekä motivaatiokirjeen, joka sisältää myös harjoittelun rahoitusta koskevat tiedot) lähetetään viimeistään 13.2.2015 osoitteisiin juha.savolainen@formin.fi ja sanomat.bra@formin.fi. Otsikkokenttään: Harjoittelu syksy 2015.

Lisätietoja

Juha Savolainen, kakkosvirkamies

Puh. +55-61-34437151 / GSM: +55-61-81117232

juha.savolainen@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 21.1.2015


© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot