Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Latinamerika och Karibien allt viktigare för Finland - Finlands ambassad, Brasília : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Brasília
FINLANDS KONSULAT, São Paulo


Tel. +55-61-3443 7151
E-post: consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.2.2013

Latinamerika och Karibien allt viktigare för Finland

Finlands handlingsprogram för Latinamerika och Karibien gavs ut av utrikesministeriet den 13 februari på Ständerhuset. Programmet betonar områdets växande betydelse och strävar efter att i Team Finland-anda ytterligare intensifiera samarbetet mellan finländska aktörer i Latinamerika.

De latinamerikanska länderna blir allt synligare och allt mer inflytelserika internationella aktörer som har flera gemensamma intressen med Finland på de internationella forumen. Handlingsprogrammets mål är att fördjupa, bredda och modernisera Finlands relationer till länderna i Latinamerika och Karibien och att i Team Finland-anda intensifiera samarbetet mellan finländska aktörer i området. Finland handlingsprogram presenterades den 13 februari i Ständerhuset.

Under de senaste åren har utrikesministeriet gett ut flera landprogram och regionala handlingsprogram. Tillväxtmarknaderna har fått en allt större betydelse. Nu var det Latinamerika och Karibiens tur, ett område som i viss mån hamnat i skuggan av andra tillväxtmarknader. Regionen har också upplevts som avlägsen fastän den kulturellt sett har mycket gemensamt med Europa och trots att den språkligt sett är mycket enhetlig och inte särskilt svår för finländare att närma sig.

Stämningen var varm när programmet offentliggjordes och publiken ställde aktivt frågor, särskilt ambassadörerna från regionen kom med flera inlägg. Diskussion kretsade bland annat kring handeln mellan Finland och Latinamerika och investeringar i båda riktningar, kring undervisningen i spanska och portugisiska och kring honorärkonsulernas betydelse.

De Latinamerikanska ambassadörerna deltog flitigt i diskussionen.Foto: Eero KuosmanenDe Latinamerikanska ambassadörerna deltog flitigt i diskussionen. Foto: Eero Kuosmanen

I sitt tal under utgivningen betonade utrikesminister Erkki Tuomioja den bilaterala dialogen mellan Finland och länderna i Latinamerika och potentialen i samarbetet kring global styrning. Den kulturella likhet som särskilt lyftes fram var tangon. Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb talade om handeln mellan Finland, EU och Latinamerika. Latinamerika står för endast tre procent av Finlands utrikeshandel och för sex procent av EU:s. Det finns med andra ord rum för tillväxt. Minister Stubb var mycket nöjd med resan till Brasilien förra året i sällskap av statsminister Jyrki Katainen och en företagsdelegation. Stubb berättade också om sin kommande handelsfrämjande resa till Mexiko och Colombia i maj.

I regeringens handlingsprogram för externa ekonomiska förbindelser betonas att man under dessa ekonomiskt kärvare tider måste söka tillväxt också utanför Europa, och då erbjuder Latinamerika och Karibien goda möjligheter. När det gäller utbildning, vetenskap och konst pågår redan mycket samarbete och det finns dessutom stor potential att öka samarbetet ytterligare.

I enlighet med det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet koncentrerar Finland sitt utvecklingssamarbete till de minst utvecklade länderna i världen och samarbetet med medelinkomstländerna i Latinamerika får nya former. Finland strävar efter att öka samarbetet mellan myndigheter och institutioner för att stärka partnerländernas egen kapacitet. Frivilligorganisationernas samarbete i regionen stöds också i fortsättningen.

Finlands handlingsprogram för Latinamerika och Karibien gavs ut av utrikesministeriet den 13 februari på Ständerhuset. Foto: Eero KuosmanenFinlands handlingsprogram för Latinamerika och Karibien gavs ut av utrikesministeriet den 13 februari på Ständerhuset. Foto: Eero Kuosmanen
Skriv ut

Uppdaterat 22.2.2013


© Finlands ambassad, Brasília | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter