Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Brasílian suurlähetystö tiedottaa kansalaisuusasioista - Suomen suurlähetystö, Brasília : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 14.11.2016

Suurlähetystö tiedottaa:

Lapsen kansalaisuus

 Suurlähetystö on vastaanottanut viime aikoina paljon tiedusteluita koskien lasten kaksoiskansalaisuusasioita.

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, mikäli hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai mikäli hänen isänsä on Suomen kansalainen ja lapsen syntymähetkellä naimissa lapsen äidin kanssa. Kun lapsi syntyy ulkomailla on ehdottoman tärkeää, että vanhemmat muistavat tehdä virallisen ilmoituksen myös Suomen viranomaisille. Ilman tätä ilmoitusta lapsesi ei ole virallisesti Suomen kansalainen eikä hän esimerkiksi voi saada Suomen passia.

Jos lapsen isä on Suomen kansalainen ja lapsi syntyy ulkomailla, mutta isä ei ole avioliitossa lapsen äidin kanssa lapsen syntyessä, lapsi saa Suomen kansalaisuuden Maahanmuuttovirastolle tehtävän kansalaisuusilmoituksen myötä (lomake KAN_4). Edellytyksenä on, että ulkomailla tehty isyyden vahvistaminen on Suomessa sellaisenaan pätevä. Kansalaisuusilmoitusmenettely koskee vain 1.6.2003 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia. Lapsi, joka ei saa Suomen kansalaisuutta automaattisesti tai ilmoituksesta, voi saada Suomen kansalaisuuden hakemuksella (lomake KAN_2), jos edellytykset täyttyvät. Lisätietoja www.migri.fi

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 22-vuotiaana

Suomen kansalaisuuslaissa 1.6.2003 alkaen kansalaisuuden säilyttämiseksi 22 vuotta täytettäessä edellytettävä riittävä yhteys osoitetaan jo pelkällä Suomen passin hakemisella 18-21 –vuotiaana. Myös parhaillaan suoritettava varusmies- tai siviilipalvelus taikka naisten vapaaehtoinen asepalvelus estää kansalaisuuden menettämisen suoraan lain nojalla. Lisäksi nuori voi kirjoittaa vapaamuotoisen kirjeen Suomen viranomaisille, jossa hän ilmoittaa haluavansa pitää myös Suomen kansalaisuuden. Kirje voidaan toimittaa suurlähetystölle.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kirjeitse kaikille18 vuotta täyttäville kansalaisuuden menettämisuhasta  ja ohjeistaa, kuinka menetellä kansalaisuuden säilyttämiseksi, mikäli osoitetiedot löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Jos osoitetiedot puuttuvat tai ovat vanhentuneet, on riski ettei lapsi koskaan saa tietoa ja menettää tietämättään kansalaisuuden 22-vuotiaana.

Jokainen kansalainen on velvollinen huolehtimaan itse, että hänen tietonsa ovat väestötietojärjestelmässä ajantasalla!  

Lisää tietoa löydät Maahanmuuttoviraston nettisivuilta:
http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus

Kaksoiskansalaisuus ja asevelvollisuus, 18-30 vuotiaat miehet:

Asevelvollisen (18–30-vuotias) kaksois- tai monikansalaisen on huolehdittava siitä, että Suomen väestörekisterijärjestelmän kansalaisuus- ja asumistiedot ovat oikein ja ajantasaisia. Ulkomailla asuvan asevelvollisen tulee pitää osoitetietonsa ajan tasalla Suomen väestörekisterijärjestelmässä. Osoiteilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Mahdollisissa ongelmatapauksissa ja kysymyksissä ulkomailla asuvan asevelvollisen tulisi ottaa yhteyttä siihen Puolustusvoimien aluetoimistoon jonka alueelle hän kuuluu, yhteystiedot www.mil.fi , www.maistraatti.fi

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.11.2016


© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot