Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Brasília : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuusasiat

Kansalaisuuslaki muuttui 01.09.2011. Lain tavoitteena on parantaa Suomessa asuvien ulkomaalaisten sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kotoutumista mahdollistamalla kansalaistaminen nykyistä joustavammin.

Entiset Suomen kansalaiset voivat jälleen hakea kansalaisuutta takaisin ilmoitusmenettelyllä. Kansalaisuuden saa riippumatta siitä, asuuko entinen Suomen kansalainen Suomessa vai ulkomailla. Ilmoitusmenettely ei koske entisen Suomen kansalaisen jälkeläisiä.

Suomen kansalaisuuden voi saada syntymän, vanhempien avioliiton, adoption tai kansalaistamisen (kansalaisuuden saaminen hakemuksesta) perusteella.

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, mikäli hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai mikäli hänen isänsä on Suomen kansalainen ja lapsen syntymähetkellä naimissa lapsen äidin kanssa. Lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos on syntynyt Suomessa, ja hänen suomalainen isänsä vahvistaa isyytensä ennen lapsen täytettyä 18 vuotta. Jos lapsi puolestaan  syntyy ulkomailla, saa lapsi Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyn kautta edellyttäen, että lapsen suomalainen isä vahvistaa isyytensä. Suomen kansalaisuuden saa ottolapsi, joka on alle 12 vuotias, ja jonka vanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen. Suomessa syntynyt lapsi, joka ei ole oikeutettu minkään muun maan kansalaisuuteen, saa Suomen kansalaisuuden syntymäpaikkansa perusteella.

Monikansalaisuus

Suomen lainsäädäntö hyväksyy moni- eli kaksoiskansalaisuuden 1.6.2003 voimaanastuneen kansalaisuuslain mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen kansalainen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan jonkin toisen valtion kansalaisuuden. Ulkomaalaisen ei vastaavasti tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan Suomen kansalaisuuden saatuaan. Jotta henkilö ei kuitenkaan tahtomattaan tai tietämättään menettäisi nykyistä kansalaisuuttaan, on syytä selvittää etukäteen myös toisen valtion lainsäädäntö monikansalaisuuden osalta.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 22-vuotiaana

Uudessa laissa kansalaisuuden säilyttämiseksi 22 vuotta täytettäessä edellytettävä riittävä yhteys osoitetaan jo pelkällä Suomen passin hakemisella 18-21 –vuotiaana. Myös parhaillaan suoritettava varusmies- tai siviilipalvelus taikka naisten vapaaehtoinen asepalvelus estää kansalaisuuden menettämisen suoraan lain nojalla. Lisäksi menettämisuhkaa ei ole niillä, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kansalaisuuden menettämisuhasta 22 vuotiaana ja ohjeistaa, kuinka menetellä kansalaisuuden säilyttämiseksi 18 vuotta kuluvana vuonna täyttäville, mikäli osoitetiedot löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Jokainen kansalainen on velvollinen huolehtimaan itse, että hänen tietonsa ovat väestötietojärjestelmässä ajantasalla. Mikäli henkilö ei tiedä kotikuntaansa, hän voi ottaa yhteyttä Vaasan maistraatin Pietarsaaren palveluyksikköön.

© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot