Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Krissituationer - Finlands ambassad, Brasília : Konsulära tjänster : Krissituationer

FINLANDS AMBASSAD, Brasília
FINLANDS KONSULAT, São Paulo


Tel. +55-61-3443 7151
E-post: consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Krissituationer

Som en krissituation kan betraktas bl.a. en miljö- och naturkatastrof, storolycka, politiska oroligheter och ett krigstillstånd. Typiskt för en krissituation är dess plötslighet och oförutsebarhet. Finlands ambassad i Brasília ämnar för sin del bistå finländska medborgare med sin sakkunskap. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att man följer de brasilianska myndigheternas anvisningar, och också de finländska myndigheter som är stationerade i landet är skyldiga att följa dem.

Vid uppkomsten av en eventuell krissituation bistår ambassaden finländska medborgare och de utlänningar som är fast bosatta i Finland inom ramen för lagen om konsulära tjänster (498/1999).

Finlands ambassad i Brasília rekommenderar att finländska medborgare som uppehåller sig i Brasilien meddelar sina kontaktuppgifter till ambassaden eller och utrikesministeriet genom en reseanmälan. Lättast gör man en reseanmälan på adressen www.reseanmalan.fi.

Evakuering från krisområdet

Vid behov ordnas en evakuering till närmaste trygga område om det inte av praktiska skäl finns en grund för hemsändning till Finland.

Det är frivilligt att delta i evakueringen och var och en står personligen för utgifterna för evakueringen, såsom flygbiljetter. I vissa fall kan ambassaden låna ut pengar för utgifterna mot en återbetalningsförbindelse.

Behov av evakuering avgörs genom ett myndighetsbeslut. Evakuering är alltid en extrem biståndsåtgärd och den kan ordnas i samarbete med andra nordiska eller EU-länder.

Uppdaterade resemeddelanden på ministeriets och ambassadens hemsidor

Ambassaderna uppdaterar regelbundet resemeddelanden för sina ansvarsområden på utrikesministeriets och på sina egna hemsidor. Under en krissituation uppdateras resemeddelandet kontinuerligt.

Ambassadens beredskapsplan för finländare bosatta i Brasilien:

pdfAllmänna anvisningar vid krissituation

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 5.9.2018


© Finlands ambassad, Brasília | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter